18:30
SALA 3
  • FRA DI NOI

  • [ZWISCHEN UNS] di Max Fey
  • con Liv Lisa Fries, Jona Eisenblätter, Thure Lindhardt, Lena Urzendowsky, Corinna Harfouch
20:30
SALA 3
  • THE ORDINARIES

  • [THE ORDINARIES] di Sophie Linnenbaum
  • con Fine Sendel, Jule Böwe, Henning Peker, Noah Tinwa